Podmínky pro firemní víno jako daňově uznatelný náklad:

Daňový základ lze snížit tichým vínem do 500 kč (bez DPH). Víno lze zahrnout do daňových nákladů a navíc, plátci DPH si mohou uplatnit nárok na vrácení 21% z prodejní ceny.

Firemní vína jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

– jedná se o tiché víno (nikoliv šumivé)
– obsah alkoholu je do 15%
– cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč bez DPH
– reklamní víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu